धन्यवाद वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल मराठी संदेश | Thank You For Birthday Wishes In Marathi

thank you for birthday wishes quotes in marathi - धन्यवाद वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल

Download Image

अनेकांकडून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मिळाल्याने त्यांचे आभार मांडणारे खुप सारे thank you for birthday wishes – वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आभार संदेश…

आपला वाढदिवस हा जेवढा आपल्यासाठी खास दिवस असतो तसाच तो आपल्या मित्र मंडळी व परिवारासाठीही महत्त्वाचा असतो. ह्या दिवशी आपल्याला आपल्या मित्र मंडळी व परिवाराकडून खुप साऱ्या वेगवेगळ्या माध्यमातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा संदेश भेटतात.

म्हणूनच ह्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांद्दल प्रत्येकाचे धन्यवाद/ आभार मानणे आपल्यासाठी महत्वाचे असते.. असेच वाढदिवसाचे धन्यवाद व आभार मांडणारे खुप सारे संदेश आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत…

Thank You For Birthday Wishes In Marathi

माझ्या वाढदिवसाचा हा एक सुंदर दिवस आहे! माझ्या आयुष्यातील सर्व सौंदर्यासाठी मी किती आभारी आहे याची ही एक उत्तम आठवण आहे. या महान भावनेचा एक भाग झाल्याबद्दल धन्यवाद!

आभार ! वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा दिल्याबद्दल प्रत्येकाचे धन्यवाद 👍🏻

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, भेटवस्तू आणि खुप साऱ्या प्रेमाबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार 🙏

ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पाठवल्या त्या सर्वांना, मनापासून खूप खूप धन्यवाद…🍁

वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल सर्वांचे आभार. तुम्ही सर्वांनी मिळून माझा आजचा दिवस खास बनविला याबद्दल मी सर्वांचे आभारी आहे.

तुम्ही आपल्या व्यस्त काळातून मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी वेळ काढून शुभेच्छा दिल्या याबद्दल सर्वांचे खुप खुप आभार…

माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला आलेले अनेक संदेश आणि फोन कॉल्स यांनी मला खरोखरच स्पर्श केला आहे. तुमचे सर्व सुंदर संदेश वाचून मला खरोखर आनंद झाला, असे अनेक संदेश पाठवलेल्या प्रत्येकाचा मी ऋणी आहे.. धन्यवाद …🙏

आभार वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल

काल इतक्या लोकांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव झाल्याने खुप आनंद झाला. माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला दिलेल्या शुभेच्छांद्दल सर्वांचे खुप खुप आभार 🙏

तुमच्या सर्वांनकडून मिळालेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा बद्दल खूप खूप धन्यवाद… तुमच्या सर्वांचे माझ्या बद्दल असलेले हे प्रेम पुढेही असेच राहो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना 🙏

प्रत्येक मेसेजने माझ्या चेहऱ्यावर हसू आणले आणि माझा दिवस आणखी खास बनवला याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. 🍁

आज ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या त्या प्रत्येकाचा मी आभारी आहे. 🙏

माझ्या वाढदिवशी इतके लक्ष आणि प्रेम मिळाल्याने मी भारावून गेलो आणि तुमच्या दयाळू शुभेच्छा आणि आशीर्वादांसाठी मी प्रत्येकाचे आभार 🙏🏻 मानू इच्छितो. मला खात्री आहे की या सर्व शुभेच्छांसह, माझे हे वर्ष खूप चांगले जाईल..

माझा वाढदिवस नेहमीच आनंदाचा असतो, परंतु हे वर्ष आणखी चांगले होते आणि या साठी तुम्हा सर्वांचे आभार आहे. माझ्या आयुष्यात तुमच्यासारखी मानसं आल्याबद्दल मी खूप आभारी आहे…

काल ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या त्या प्रत्येकासाठी: खूप खूप धन्यवाद!

धन्यवाद वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल

माझ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी धन्यवाद. हा वाढदिवस नक्कीच लक्षात ठेवण्यासारखा आहे…🤞🏻

तुम्ही लोक माझ्यासाठी खूप खास आहात. वाढदिवसाच्या आश्चर्यकारक शुभेच्छांबद्दल, सर्वांचे खूप खूप आभार 🙏🏻

माझ्या विशेष दिवशी ज्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या त्या प्रत्येकाचे खुप खुप आभार 🙏

काल एक वर्ष मोठे झाल्याबद्दल ज्यांनी माझे अभिनंदन केले त्या सर्वांचे मी आभारी आहे.

वाढदिवसाच्या सर्व अद्भुत शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद..🍁

संदेश आणि शुभेच्छांबद्दल आणि फक्त माझा वाढदिवस सुपर स्पेशल बनवल्याबद्दल नाही तर माझ्या आयुष्यात नेहमीच असण्याबद्दल आणि माझे संपूर्ण वर्ष इतके आश्चर्यकारक बनवल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार.

मला आज मिळालेल्या सर्व संदेश, कार्ड, भेटवस्तू, आश्चर्य आणि भेटवस्तूंबद्दल मी खूप आभारी आहे. मला भेटायला आलेल्या प्रत्येकाचे आभार, यामुळे माझा वाढदिवस खरोखरच खास झाला.

आभारी आहे वाढदिवस आभार संदेश

तुमच्या सर्व सर्जनशील आणि सुंदर वाढदिवसाच्या शुभेच्छांद्दल धन्यवाद. माझ्या वाढदिवशी, मला आनंद आणि दुःख दोन्ही वाटले कारण संपूर्ण वर्ष लवकर निघून गेले पण मला प्रिय असलेले लोक माझ्या पाठीशी होते.

मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पाठवण्यासाठी ज्यांनी त्यांच्या दिवसातून वेळ काढला त्यांच्याबद्दल माझे कौतुक दर्शविण्यासाठी मला फक्त एक छोटासा संदेश पोस्ट करायचा आहे. मी तुमच्यापैकी प्रत्येकाचा मनापासून आभारी आहे.

सर्वांना नमस्कार! माझ्या वाढदिवशी तुम्ही दिलेल्या सर्व विचारशील शब्दांबद्दल आणि आश्चर्यकारक शुभेच्छांबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. इतका छान मित्रांचा गट मिळाल्याबद्दल मी खूप धन्य आहे. तुम्ही माझा दिवस खरोखरच छान बनवला. सर्वांचे खुप खुप धन्यवाद…🙏🏻

आज वाढदिवसाच्या दिवशी तुम्ही माझ्यावर दाखवलेल्या प्रेमाबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार…🍁

वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छांबद्दल सर्वांचे धन्यवाद! मला कल्पना नव्हती की बरेच लोक अजूनही त्यांचे Facebook Notification वाचतात..🙂

जसजसे आपण मोठे होत जातो तसतसे वाढदिवसाकडे आपल्या प्रियजनांचे लक्ष कमी होत जाते, म्हणून माझ्या ह्या खास दिवशी माझी आठवण ठेवल्याबद्दल आणि अनेक गोड शुभेच्छा पाठवल्याबद्दल मी सर्वांचे आभारी आहे…🙏🏻

तुम्ही सर्वांनी माझा दिवस खूप खास बनवला आहे आणि त्यासाठी मी खूप आभारी आहे..

Thank You Message For Birthday Wishes In Marathi

वाढदिवसाच्या सर्व शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद! वाढदिवसाची सर्वोत्तम भेट म्हणजे माझ्याकडे किती छान मित्र आहेत याची आठवण करून देते..

प्रत्येक वर्षी, वाढदिवसाच्या अनेक सुंदर शुभेच्छा मिळाल्यानंतर मी अवाक होतो. तुमच्या आश्चर्यकारक दयाळू आणि विचारशील शब्दांसाठी मी तुमच्यापैकी प्रत्येकाचे आभार मानतो..🍁

माझ्या वाढदिवशी मला खुप साऱ्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार! प्रत्येक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्यासाठी खास होत्या…

काल माझा मोठा वाढदिवस होता आणि माझ्या मित्रांनी आणि प्रियजनांनी त्या प्रेमळ शुभेच्छांनी तो आणखी मोठा केला. खूप खूप धन्यवाद…🙏🏻

माझा वाढदिवस छान होता, आणि ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी वेळ काढला त्या सर्वांचे आभार. धन्यवाद..🍁


birthday abhar in marathi

आज मला वाढदिवसाचे अनेक मेसेज आले आहेत आणि त्यापैकी एकानेही माझ्या वयाबद्दल मला चिडवले नाही. तुम्ही सर्व चांगले आहात

वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल प्रत्येकाचे धन्यवाद, असे अद्भुत मित्र आणि कुटुंब मिळाल्याबद्दल मी स्वतः ला धन्य समजतो…

वाढदिवसानिमित्त आभार बॅनर

तुमच्या सारख्या लोकांनी माझ्या वाढदिवशी मला खूप छान शुभेच्छा दिल्या हा खूप मोठा आशीर्वाद आहे. तुमच्या प्रेमाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. धन्यवाद..🍁

आज मला मिळालेले सर्व वाढदिवसाचे शुभेछा संदेश खुप छान होते. असे अनेक massage पाठवनाऱ्याचें व माझा दिवस विशेष बनवणाऱ्या प्रत्येकाचा मी आभारी आहे..

फेसबुक न वापरता ज्यांनी माझा वाढदिवस लक्षात ठेवला त्यांच्यासाठी एक विशेष “धन्यवाद” आहे..

वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद! होय, मी म्हातारा झालो आहे

माझ्या खास दिवशी ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या त्या सर्वांचे आभार. 🍁

ज्यांनी माझा महान दिवस आणखी मोठा होण्यासाठी मदत केली त्या सर्वांचे, सर्व सुंदर संदेशांसाठी मी मनापासून आभार मानू इच्छितो..

माझ्या खास दिवशी मला तुमच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आणल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही मला दाखवलेल्या प्रेमाने मी खूप रोमांचित आहे…

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आभार मराठी संदेश

माझा दिवस सकारात्मक बनवल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद

माझ्या प्रत्येक वाढदिवसाला मी देवाचे मनापासून आभार मानतो. त्याने मला तुमच्यासारखी माणसे दिली. धन्यवाद…🙏🏻

जरी माझा वाढदिवस फक्त 24 तास चालला तरी तुमच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या हृदयात कायम राहतील.. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल खुप खुप धन्यवाद..🙏🏻

आपल्या व्यस्त काळातही तुम्ही माझा वाढदिवस न विसरता मला शुभेच्छा दिल्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे…

माझ्या वाढदिवशी मला हसवल्याबद्दल धन्यवाद..

मी खूप आभारी आहे की तुम्ही माझा वाढदिवस आणखी खास केला.

मला विश्वास बसत नाही की मी किती भाग्यवान आहे की माझ्या आयुष्यात इतके अविश्वसनीय लोक आहेत जे मला प्रत्येक वर्षी साजरे करण्यास मदत करतात. माझा अजूनपर्यंतचा सर्वात खास वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद..

आभारी आहे वाढदिवस आभार संदेश फोटो

तुमच्या वाढदिवसाच्या मेसेजने माझा दिवस खऱ्या अर्थाने बनवला. धन्यवाद.

तुमच्या सर्व अद्भुत संदेशांशिवाय माझा वाढदिवस इतका आनंदी झाला नसता. खूप खूप धन्यवाद!

माझ्या वाढदिवसादिवशी आपण दिलेल्या शुभेच्या माझ्यासाठी लाखमोलाच्याच होत्या. असेच तुमचे खुप सारे प्रेम माझ्यावर राहील हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना… आपले खूप खूप आभार.

आपण दिलेल्या शुभेच्या कायमच आमच्या आठवणीत राहतील. माझ्या वाढदिवसानिमित्त आपण जो माझ्यावर शुभेच्यांचा वर्षाव केला त्यासाठी मी मनापासून धन्यवाद देतो.. असेच प्रेम माझ्यावर राहील हीच ईश्वरचारी प्रार्थना.

आपण माझ्या वाढदिवसादिवशी शुभेच्या देऊन माझा आनंद द्विगुणित केल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार.

आपण दिलेल्या शुभेच्यांचा मी मनः पूर्वक आदर करतो. असेच आशीर्वाद माझ्यावर राहतील ही देवाकडे प्रार्थना करतो. मनापासून धन्यवाद ..🍁

मला माझ्या वाढदिवसाच्या भरभरून शुभेच्या देणाऱ्या माझ्या सर्व मित्र-मैत्रिणींचे तसेच वडीलधाऱ्या व्यक्तींचे मनः पूर्वक आभार.

आपण सर्वांनी आज मला खूप शुभेच्या व आशीर्वाद दिले त्यासाठी मी आपला ऋणी राहीन . तुमचे असेच प्रेम व आशीर्वाद आमच्यावर राहील हीच अपेक्षा. आपला (Name ).

तुमचे प्रेम, आपुलकी आणि विश्वास यांचा अमूल्य ठेवा मनात कायम जतन राहील. आपण सर्वांनी माझ्या जन्मदिनी विविध माध्यमातून जो शुभेच्छारुपी वर्षाव केला त्यासाठी मी मनापासून सर्वांचा आभारी आहे. धन्यवाद..

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आभार

आज, माझ्या वाढदिवसानिमित्त थोरा-मोठ्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा आणि आशीर्वादाबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. असाच आशीर्वाद आणि प्रेम माझ्यावर नेहमी राहील हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना..

सर्वांचे खुप खुप धन्यवाद!

आपण सर्वांनी माझ्या वाढदिवसानिमित्त दिलेल्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मला मिळाले. मी आपणा सर्वांचा मनापासून आभारी आहे !

आपण सर्वांनी केलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मला नेहमीच आठवणीत राहतील. असेच प्रेम माझ्यावर राहु द्या. सर्वांचे मनःपूर्वक आभार !

ह्या धावपळीच्या युगात आठवणीने मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार..

कोणी विचारले काय कमावले? तर मी अभिमानाने सांगेन कि तुमच्यासारखी जीवा भावाची माणसं कमावली. मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिलेल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार..

जीवनात जन्मदिवस असतोच स्मरणीय त्यात आपल्या शुभेच्छा भेटल्या अविस्मरणीय.. अशा अविस्मरणीय शुभेच्छांसाठी धन्यवाद..

फक्त धन्यवाद म्हणून मी काढणार नाही पळ, तुमच्या प्रेमळ शुभेच्छाच देतात जगण्याचे बळ..

वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद..

वाढदिवस हा आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, आणि तो आपण माझ्या सोबत साजरा केल्याबद्दल धन्यवाद…🍁

वाढदिवसाचा केक संपला परंतु शिल्लक राहिल्या त्या तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा. सर्वांचे खुप खूप धन्यवाद…

वरील “Thank You For Birthday Wishes In Marathi” म्हणजेच “धन्यवाद वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल” मराठी संदेशां पैकी तुम्हाला कोणते संदेश आवडले आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा..”

आणि हो तुमच्याकडे ही काही सुंदर व चांगले विचार, संदेश असल्यास तेही कमेंट मध्ये जरूर सांगा.. आम्ही ते आमच्या लेख मध्ये update करू…

धन्यवाद… 🙏

आपल्याला हे संदेश आवडले असल्यास.. आपल्या मित्र परिवाराला ही शेअर करा 👇👇

Leave a Comment