डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यांचे सुविचार मराठी | Dr. APJ Abdul Kalam Quotes In Marathi

apj abdul kalam quotes in marathi

Download Image

Dr. APJ Abdul Kalam Quotes in Marathi : डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम भारताचे असे वैज्ञानिक ज्यांनी भारताला क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये विशिष्ट असे स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे आपल्या भाषणात नेहमीच तरूण मंडळींना आपल्या जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मार्गदर्शन करत असे. त्यात ते आपले विविध मत, विचार तरुणांना सांगण्याचे प्रयत्न करतं असतं.

असेच त्यांचे विविध विचार व मतं आज आम्ही तुमच्या साठी मराठी भाषेत घेऊन आलो आहोत.

Dr APJ Abdul Kalam Quotes In Marathi

great aim, I will have great aim, I will continuously acquire knowledge, I will do hard work, I will persevere and succed.

महान ध्येय, माझे मोठे ध्येय असेल, मी सतत ज्ञान प्राप्त करीन, मी कठोर परिश्रम करीन, मी चिकाटी ठेवीन आणि यशस्वी होईन.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

देशात सर्वाधिक बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्ती शक्यतो वर्गातील शेवटच्या बाकावरचं सापडतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

जर तुम्हाला तुमच्या मिशनमध्ये यश मिळवायचे असेल तर फक्त तुमच्या ध्येयावर लक्ष ठेवा.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

जर तुम्ही कोणत्याही प्रयत्नात अयशस्वी झालात तर प्रयत्न करणे थांबवू नका कारण FAIL म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

जोपर्यंत भारत जगाच्या बरोबरीने उभा राहणार नाही, तोपर्यंत कोणीही आपला आदर करणार नाही. या जगात भीतीला जागा नाही. इथे फक्त शक्ती शक्तीचा आदर करते.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

यशस्वी कथा वाचू नका, त्यांनी केवळ संदेश मिळतो. अपयशाच्या कथा वाचा, त्याने यशस्वी होण्यासाठी कल्पना मिळतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

beauty attrects eyes, but personality attrects the heart

सौंदर्य डोळ्यांना आकर्षित करते, परंतु व्यक्तिमत्व हृदयाला आकर्षित करते

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Every pain gives a lesson and every lesson changes a person.

प्रत्येक वेदना धडा देते आणि प्रत्येक धडा माणूस बदलतो.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

एपीजे अब्दुल कलाम सुविचार मराठी

“Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.”

“आकाशाकडे पहा. आपण एकटे नाही आहोत. संपूर्ण विश्व आपल्यासाठी अनुकूल आहे आणि जे स्वप्न पाहतात आणि काम करतात त्यांना सर्वोत्तम देण्याचा कट रचतो.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“If you want to shine like a sun, first burn like a sun.”

“तुम्हाला सूर्यासारखं चमकायचं असेल तर आधी सूर्यासारखं जळा.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका, कारण पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास घडवीत नसतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

तुमच्या ध्येयात यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ध्येयाप्रतीत एकनिष्ठ भक्ती असायला हवी.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“Two rules for a peaceful life: Depression in failure should never go to heart, and ego in success should never go to the brain.

“शांततापूर्ण जीवनासाठी दोन नियम: अपयशातील नैराश्य कधीही हृदयात जाऊ नये आणि यशातील अहंकार कधीही मेंदूकडे जाऊ नये.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Love is not about Calling, Texting or Romance, it’s about thinking of Someone all the time.

प्रेम हे कॉलिंग, टेक्स्टिंग किंवा रोमान्स बद्दल नाही तर ते सतत कोणाचा तरी विचार करण्याबद्दल आहे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Creativity is the key to success in the future, and primary education is where teachers can bring creativity to children at that level.

सर्जनशीलता ही भविष्यातील यशाची गुरुकिल्ली आहे आणि प्राथमिक शिक्षण हे असे स्थान आहे जिथे शिक्षक त्या टप्प्यावर मुलांमध्ये सर्जनशीलता आणू शकतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Great teachers emanate out of knowledge, passion, and compassion.

महान शिक्षक हे ज्ञान, उत्कटता आणि करुणा यातून निर्माण होतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“it does not matter how large or small your sphere of activity is, what counts finally is the commitment that you bring to the job that has been ordained for you in this life.”

“तुमचे कार्यक्षेत्र किती मोठे किंवा लहान आहे याने काही फरक पडत नाही, शेवटी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या जीवनात तुमच्यासाठी नियुक्त केलेल्या नोकरीसाठी तुम्ही आणलेली वचनबद्धता.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“I reminded myself that the best way to win was to not need to win. The best performances are accomplished when you are relaxed and free of doubt. I”

“मी स्वतःला आठवण करून दिली की जिंकण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे जिंकण्याची गरज नाही. जेव्हा तुम्ही आरामशीर आणि शंकामुक्त असता तेव्हा सर्वोत्तम कामगिरी केली जाते.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“To succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces— desire, belief, and expectation.”

“आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी आणि परिणाम साध्य करण्यासाठी, तुम्हाला तीन शक्तिशाली शक्ती समजल्या पाहिजेत आणि त्यावर प्रभुत्व मिळवले पाहिजे – इच्छा, विश्वास आणि अपेक्षा.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness,”

“जलद पण कृत्रिम आनंदाच्या मागे धावण्यापेक्षा ठोस यश मिळवण्यासाठी अधिक समर्पित व्हा,”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“Great dreams of great dreamers are always transcended.”

“महान स्वप्न पाहणाऱ्यांची महान स्वप्ने नेहमीच यशस्वी होतात.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

जगण्यातील सर्वात मोठे वैभव हे कधीही न पडण्यात नसून प्रत्येक वेळी आपण पडताना उठण्यात आहे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“Don’t take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck.”

“तुमच्या पहिल्या विजयानंतर विश्रांती घेऊ नका कारण जर तुम्ही दुसऱ्या विजयात अयशस्वी झालात, तर तुमचे पहिले विजय केवळ नशीबाचे होते हे सांगण्यासाठी अधिक ओठ वाट पाहत आहेत.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

मोटीवेशनल एपीजे अब्दुल कलाम कोट्स

“Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action.”

“स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न. स्वप्नांचे रूपांतर विचारांमध्ये होते आणि विचारांचे परिणाम कृतीत होतात.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“If you fail, never give up because FAIL means “First Attempt In Learning”.

“जर तुम्ही अयशस्वी झालात तर कधीही हार मानू नका कारण FAIL म्हणजे (“First Attempt In Learning”) “शिकण्याचा पहिला प्रयत्न”.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Creativity is seeing the same thing but thinking differently

सर्जनशीलता म्हणजे एकच गोष्ट पाहणे पण वेगळा विचार करणे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.”

“यशस्वी होण्याचा माझा निर्धार पुरेसा मजबूत असेल तर अपयश मला कधीही मागे टाकणार नाही.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

“All of us do not have equal talent. But , all of us have an equal opportunity to develop our talents.”

“आपल्या सर्वांमध्ये समान प्रतिभा नाही. परंतु, आपल्या सर्वांना आपली प्रतिभा विकसित करण्याची समान संधी आहे.”

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Dream is not that which you see while sleeping it is something that does not let you sleep.

स्वप्न ते नाही जे तुम्ही झोपेत पाहतात, तर स्वप्न ते असतात जे तुम्हाला झोपू देत नाहीत.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

It Is Very Easy To Defeat Someone, But It Is Very Hard To Win Someone

एखाद्याला पराभूत करणे खूप सोपे आहे, परंतु एखाद्याला जिंकणे खूप कठीण आहे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

All Birds find shelter during a rain.
But Eagle avoids rain by flying above
the Clouds.

Problems are common, but attitude
makes the difference!!!

पावसाळ्यात सर्व पक्ष्यांना आसरा मिळतो. पण गरुड ढगांच्या वर

उडून पाऊस टाळतो
समस्या सामान्य आहेत, परंतु वृत्तीने फरक पडतो!!!

Dr. A.P.J Abdul Kalam

For great men, religion is a way of making friends; small people make religion a fighting tool.

महापुरुषांसाठी धर्म हा मित्र बनवण्याचा मार्ग आहे; लहान लोक धर्माचा वापर युद्धाचे शस्त्र म्हणून करतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

suffering is the essence of success!!!

कष्ट हेच यशाचे सार आहे !!!

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Learning gives creativity
Creativity leads to thinking
Thinking provides knowledge
Knowledge makes you great.

शिकण्याने सर्जनशीलता मिळते सर्जनशीलता विचारांन कारणीभूत ठरते विचार ज्ञान प्रदान करतो ज्ञान तुम्हाला महान बनवते.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

apj abdul kalam quotes for students

Thinking is the capital, Enterprise is the way, Hard Work is the solution

विचार हे भांडवल आहे, उद्यम हा मार्ग आहे, कठोर परिश्रम हा उपाय आहे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success.

माणसाला जीवनात अडचणी येतात कारण यशाचा आनंद घेण्यासाठी त्या आवश्यक असतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups and downs you come across in your life.

जीवनात कितीही चढ-उतार आले तरी विचार हेच तुमचे भांडवल बनले पाहिजे.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Be active! Take on responsibility! Work for the things you believe in. If you do not, you are surrendering your fate to others.

सक्रीय रहा! जबाबदारी घ्या! तुमचा विश्वास असलेल्या गोष्टींसाठी काम करा. तुम्ही असे न केल्यास, तुम्ही तुमचे नशीब इतरांच्या हाती सोपवत आहात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

Sometimes, it’s better to bunk a class and enjoy with friends, because now, when I look back, marks never make me laugh, but memories do.

काहीवेळा, वर्ग बंक करणे आणि मित्रांसोबत मजा करणे चांगले आहे, कारण आता, जेव्हा मी मागे वळून पाहतो तेव्हा गुण मला कधीच हसवत नाहीत, परंतु आठवणी हसतात.

Dr. A.P.J Abdul Kalam

I am not handsome but I can give my hand to someone who need help… Because beauty is required in heart not in face….

मी सुंदर नाही पण ज्याला मदतीची गरज आहे त्याला मी माझा हात देऊ शकतो… कारण सौंदर्य हे चेहऱ्याचे नसून हृदयाचे असते…

Dr. A.P.J Abdul Kalam

वरील “APJ Abdul Kalam Quotes in Marathi” म्हणजेच एपीजे अब्दुल कलाम यांचे सुविचार तुम्हाला कसे वाटले आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा..

तसेच डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या वर किंवा इतर काही सुंदर विचार तुमच्याकडे असल्यास तेही आम्हाला कमेंट मध्ये जरूर सांगा.. आम्ही ते आमच्या लेख व साईट मध्ये update करू…

धन्यवाद… 🙏

आपल्याला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचे सुविचार आवडले असल्यास.. आपल्या मित्र परिवाराला ही शेअर करा 👇👇

Leave a comment